duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8220 ha
Intravilan: 285 ha
Extravilan: 7935 ha
Populatie: 3068
Gospodarii: 1369
Nr. locuinte: 1295
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie: Olteneşti, Zgura, Vineteşti, Curteni, Tirzii, Pihna

Activitati specifice zonei:
Agricultura
Creşterea Animalelor
Pescuit
Viticultură
Pomicultură
Silvicultură
Activitati economice principale:
Prelucrarea strugurilor
Prelucrarea cărnii
Complex vaci lapte
Piscicultură
Agricultură
Silvicultură


Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri împădurite cu potenţiale zone turistice
Lacuri acumulare pentru agrement
Terenuri agricole de bună calitate
Proiecte de investitii:
Dezvoltarea căilor de acces
Aducţiuni cu apă